ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого в інтернет-магазині за адресою www.emercator.com/ua, який є торговим майданчиком ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРКАТОР МЕДІКАЛЬ», код ЄДРПОУ: 33228744, зареєстрованого за адресою: Україна, 02232, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс 233.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови цього Договору є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

За цим Договором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРКАТОР МЕДІКАЛЬ» (далі – Продавець) з однієї сторони, та інша особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти (далі – Покупець), з іншої сторони, далі разом Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, інформація про які розміщена на Сайті.

При придбанні Товарів, інформація про які розміщена на Сайті, Покупця приймають умови даного Договору про нижченаведене.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді даного Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі «Замовлення підтверджую» або при оформленні Замовлення за допомогою електронної пошти чи за номером телефону, які вказані в розділі Контакти на Сайті, означає що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно діючого законодавства України, прийняв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови Договору.

1.3. Даний Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем дій що визначені у пункті 1.1 Договору, якими Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, та діє до повного виконання грошових зобов’язань перед Продавцем. Момент вступу в дію Договору є датою його укладення.

1.4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим та надає згоду на те, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця та відповідно до вимог чинного законодавства України. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Інтернет-магазин (Сайт) — засіб для представлення та або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину в інформаційно-телекомунікаційній мережі за адресою (включаючи піддомени) www.emercator.com/ua.

Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті та застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця про придбання Товарів, інформація про які розміщена на Сайті.

Акцепт — повне та безумовне, прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, інформація про який розміщена на Сайті та умов Публічної оферти шляхом оформлення Замовлення.

Товар – товари, про придбання яких на Сайті розміщена пропозиція Продавця. Інформація про Товар може супроводжуватися його зображенням.

Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка відвідала Сайт та має намір придбати той чи інший Товар, що представлений на Сайті для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, згідно діючого законодавства України.

Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРКАТОР МЕДІКАЛЬ», код ЄДРПОУ: 33228744, зареєстроване за адресою: Україна, 02232, місто Київ, проспект Маяковского, будинок 68, офіс 233.

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товару, який був обраний на Сайті, що адресований Продавцю.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, передати Товар у власність Покупця на підставі Замовлення, яке оформлене Покупцем на Сайті, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, прийняти Товар та оплатити за нього певну грошову суму.

3.2. Продавець підтверджує, що має всі необхідні документи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання даного Договору.

3.3. Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися Продавцем, після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцем можуть визначатися і змінюватися Продавцем до моменту передачі Товару Покупцеві.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • за наявності Товару виконувати Замовлення Покупця у відповідності до умов даного Договору;
 • не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством України та під час виконання Замовлення Покупця;
 • передати Покупцю Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов даного Договору.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити поставку Товару за даним Договором у випадку порушення Покупцем умов даного Договору;
 • залишити за собою право невиконання зобов’язань, у разі виникнення форс-мажорних обставин;
 • змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати Товар у відповідності до Замовлення на умовах даного Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на Сайті;
 • до моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті;
 • надати необхідний обсяг інформації необхідну Продавцю для виконання замовлення;
 • самостійно оформити Замовлення на Сайті.

5.2. Покупець має право:

 • оформити Замовлення на відповідній сторінці Сайту;
 • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом натискання кнопки «Замовлення підтверджую».

6.2. Продавець має право відмовитися від передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

6.3. Реєстрація на Сайті не є обов’язковою для оформлення Замовлення та може бути здійснена для більш швидкого доступу до інформації щодо статусу виконання Замовлення.

6.4. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті. За порядок оформлення Замовлення та вибір Товару несе відповідальність Покупець.

6.5. Термін формування Замовлення становить до двух робочих днів з моменту його оформлення. У випадку, якщо Замовлення оформлене у вихідний чи святковий день, термін формування починається на наступний день після вихідного/святкового дня.

6.7. Покупець несе повну відповідальність за надання правдивих відомостей під час оформлення Замовлення.

6.8. Надання неправдивих відомостей може спричинити за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. В такому разі Продавець не несе відповідальність за невиконання своїх обов’язків перед Покупцем.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, що поміщені до віртуального кошика, та ціни доставки, яка визначається в залежності від типу доставки. Всі ціни на Товари вказані на Сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від зміни кількості та/або номенклатури Товару та/або типу доставки.

7.3. Вартість Товару яка вказана на Сайті не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

7.4. Покупець оплачує Замовлення в національній валюті України готівкою при отриманні Замовлення або в інший спосіб, не заборонений законодавством України та попередньо узгоджений з Продавцем.

 

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Доставка Товарів згідно Замовлення, оформленого на Сайті, здійснюється на обране Покупцем відділення кур’єрської служби або за вказаною Покупцем адресою доставки.

8.2. При доставці Замовлень за допомогою кур’єрської служби, Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії-перевізника. При виборі Покупцем доставки за адресою Продавець залишає за собою право вибору кур’єрської служби для здійснення доставки.

8.3. Відправка Замовлення здійснюється в робочі дні протягом двох робочих днів з дня підтвердження Замовлення Покупцем. Вихідні та святкові дні не входять до числа робочих днів.

8.4. Разом з Замовленням Покупцю надаються наступні документи: фіскальний чек або видаткова накладна (в залежності від типу оплати), транспортна накладна (видається кур’єрською службою при доставці).

8.5. Покупець зобов’язаний при отриманні Товару у особи, що виконує його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати це в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби доставки. Недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару або про пропорційне зменшення ціни. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, Товар вважається отриманим в належному стані, кількості та відповідної якості і таким чином визнається прийнятим Покупцем.

8.6. Факт передачі Товару підтверджується підписанням Покупцем транспортної та/або видаткової накладної (накладної).

8.7. Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Сайті.

8.8. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

8.9. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

8.10. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених пунктом 8.9 даного Договору, чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Покупець та Продавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, передбачену даним Договором та діючим законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики Товару.

9.3. У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажору), Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов даного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти їм розумними мірами, а також ті форс-мажорні обставини, що передбаченні чинним законодавством України. Сторона, що потрапила під вплив форс-мажорних обставин, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити іншу Сторону про такі обставини. Не повідомлення про настання форс-мажорних обставин в порядку, що передбачений даним пунктом Договору, виключає можливість будь-якої із Сторін посилатися на такі обставини в подальшому.

9.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у Продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передання Товару).

 

 1. ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Персональні дані, що надаються Покупцем, є конфіденційною інформацією та не передаються третім особам, окрім випадків, що передбачені законодавством України.

10.2. Персональні дані оброблюються Продавцем виключно в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Такі дані, у відповідності до вимог законодавства України, регулюючого правовідносини, пов’язані з захистом персональних даних, зберігаються та використовуються в рамках всіх правовідносин, що виникають між Покупцем та Продавцем.

10.3. Покупець висловлює згоду на обробку своїх персональних даних наступним чином:

При оформленні Замовлень на Сайті;

При реєстрації в особистому кабінеті на Сайті;

При участі в рекламних активностях Продавця у відповідності з правилами проведення таких заходів.

10.4. При відвідуванні Сайту Продавець збирає, зберігає та обробляє таку інформацію як IP-адреси, дату та час відвідування, тип та мову браузера, файли cookies – виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

10.5. Продавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатись та оброблюватись у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

10.6. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Продавця, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.7. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

 1. РОЗСИЛКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

11.1. Розсилки та інформаційні повідомлення направляються на адреси електронної пошти Покупців, які придбали Товар через Сайт та/або брали учать в акціях та/або інших маркетингових активностях (конкурси, розіграші призів/подарунків та інше), які проводились Продавцем або третіми особами на замовлення Продавця.

11.2. Підставою для отримання розсилки та/або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номер телефону, яку Покупець за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акціях та/або маркетингових активностях), реєстрації на Сайті або при оформленні Замовлення на Сайті.

11.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції з продажу Товару, розіграшах, знижках, спеціальних пропозиціях та інших заходах для Покупців.

11.4. Покупець в будь який момент може відписатись від отримання розсилки через відповідний функціонал в особистому кабінеті на Сайті.

 

 1. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ РОЗМІЩЕННИХ НА САЙТІ

12.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Увесь зміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

12.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

13.1. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами його умов.

13.2. Якщо Покупець продовжує користуватися Сайтом та робити Замовлення Товару, то даний Договір вважається продовженим щоразу на кожен період виконання Замовлення.

13.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

14.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «МЕРКАТОР МЕДІКАЛЬ»

ЄДРПОУ 33228744

Юридична адреса: 02232, м.Київ, проспект Маяковського, будинок 68, офіс 233

Поштова адреса: 02064, м. Київ, вул. Електротехнічна, 47